Coachning och utbildning

Våra tjänster

MaxHelp's jobbcoachning till arbete!

MaxHelp AB har i sitt främsta syfte att vägleda sina deltagare genom individ anpassade coachning och kompetenshöjande aktiviteter till arbete.

Som deltagare vägleder vi dig genom följande steg
 1. Nulägesanalys/invertering av deltagarens resurser, meriter. Kartläggning av deltagarens aktuella situation, privat och professionellt?
 2. Önskat läge Kartläggning av önskat läge, mål. Planering av delmål?
 3. Hinder identifiering och kartläggning av individuella och strukturella hinder?
 4. Motivation/uppmuntran
 5. Resurser/nätverk Vilka resurser/nätverk behöver deltagaren för att komma över de identifierade hindren och komma åt till möjligheterna i arbetsmarknaden.
 6. Handlingsplan/verktyg Vad kan deltagaren göra, när och hur? Vilka verktyg och stöd behöver deltagaren?
 7. Kartläggning och uppföljning av utannonserade och internt annonserade lediga tjänster!
 8. Ut och träffa företagare: nätverka, etablera kontakter, söka jobb!
 9. Marknadsföring av deltagarens tjänster och bokning till Intervju.
 10. Anställning/Uppföljning. Vi kan erbjuda professionell hjälp vid anställning och uppföljning.
MaxHelp AB erbjuder även till varje deltagare bl.a
 • Professionell Coachning
 • Studie- och yrkesvägledning. Rådgivning vägledning till yrkesinriktade utbildningar, vuxenutbildningar, högskolor bl.a.
 • Hur du skapar CV och ansökningshandlingar som representerar dig
 • Inspirerande seminarier och workshops
 • Kontakter med arbetsgivare och hur du hittar dolda jobb på arbetsmarknaden
 • Personlig marknadsföring och hur du på bästa sätt kan utveckla ditt nätverk i jobbsökandet
 • Förberedelse inför anställningsintervjuer, intervjuteknik och intervjuträning
 • Motiverande insatser, Hällsofrämjande insatser
 • Seminarier, föreläsningar
 • Samhällsinformation
 • Dataundervisning
 • Individ anpassade kompetenshöjande aktiviteter • Individanpassad matchning
 • Vi marknadsför våra deltagare och informerar även företagare vilka förmåner och stöd de kan få vid en eventuell anställning av våra deltagare.