Om oss

Om MaxHelp AB

Den nya moderna privata arbetsförmedlingen!​

Maxhelp AB är ett resurscentrum för arbetssökande som erbjuder kompetenshöjande och arbetsmarknadsinriktade åtgärder som rådgivning, vägledning, coachning, stöd för att komma till arbete, praktik, utbildning, nätverkande. Arbetet är kunskapsdrivet och strategiskt inriktat som är skräddarsytt för varje individ.

Maxhelp AB har varit verksam sedan 2011 som bl. a med arbetsmarknadsinriktade åtgärder. Vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt arbetsmarknad.

Förutom Svenska, Engelska, Turkiska har vi tillgång till Arabiska, Kinesiska, Kurmanji, Polska. Förövriga språk kan vi anlita tolk.

MaxHelp företagsinformation

MaxHelp AB registrerad 2011 och är en arbetsmarknadsinriktad Samhällsentreprenör och ett Tjänsteföretag som arbetar både som ett samhälls- och socialinriktat resurscentrum samt som ett mångspråkigt konsultföretag med flera kompetensområden.

MaxHelp AB är ett Internationellt tjänsteföretag och ett konsultföretag med flera kompetensområden.

Vår verksamhetsidé är att lyfta fram individers potential och skapa nya möjligheter. Vi har en gedigen kompetens i flera branscher och vi kan erbjuda support, rådgivning och coachning även på flera olika utländska språk.

Vår kompetens och profil utgår från att vi är både väletablerade i det svenska samhället med många olika kompetensområden samt att vi har en stark nationell och internationell inriktning. Vi har en horisontell samverkan mellan olika län och regioner i Sverige och även ett gränslöst samverkan mellan olika företag utanför Sverige.

Vår internationella kompetens innebär att vi kan hjälpa och stödja personer med olika etniska bakgrunder.

Vårt arbete går ut på att bygga broar för att skapa sysselsättning, öka kunskaperna om olika kulturer och språk och förmedla bemanning och affärskontakter mellan Sverige och olika länder.

Jobbcoacherna hos MaxHelp AB har en omfattande branschkännedomen i många olika branscher på den svenska och utländska arbetsmarknaden samt kontakter med och kännedom om olika

myndigheter och organisationer. MaxHelp AB:s nationella och internationella nätverk är mycket stort och våra jobbcoacher har ett stort engagemang och erfarenhet i att lära ut hur man på ett effektivt sätt arbetar med olika nätverk och för att få anställning. Vi har en mångårig erfarenhet att arbeta med att hitta olika vägar till sysselsättning, även för målgruppen invandrare och nyanlända. Våra handledare har tillgång till flera olika språk.

Vi arbetar även som ett bemanningsföretag och förmedlar arbetskraft till olika företag både i Sverige och i andra länder. Vi har våra lokaler i Bredäng i Stockholm i ett företagscenter med flera hundra olika företag som vi samarbetar med. Vi delar med deltagaren våra kontaktnät på arbetsmarknaden. Våra jobbcoacher har ständig koll på marknaden efter lediga jobb. Deltagaren får även delta på olika rekryteringsdagar, arbetsgivarträffar och andra nationella och internationella affärsnätverk.

Vi matchar deltagarens kompetens mot arbetsgivare som behöver rekrytera.

Vi arbetar även med gruppträffar där Arbetsgivare och organisationer söker upp oss för att få berätta om sina rekryteringsbehov och träffa dig direkt.